Prvi GPS solarni sat na svetu,
Seiko Astron

Astron GPS Solar linija predstavlja Seikovo revolucionarno tehnološko dostignuće koje se na svetskoj časovničarskoj sceni prvi put pojavilo 2012. godine, lansiranjem prvog GPS solarnog kalibra. U bilo kojoj vremenskoj zoni da se nalazite Seiko Astron GPS Solar će vam atomskom preciznošću meriti vreme. Kalibar pokreće solarni pogon koji energiju crpi iz svetlosti i koristeći GPS signal u roku od par sekundi se prilagođava vremenskoj zoni u kojoj se nalazite. Satovi iz ove linije idealan su izbor za česte putnike.

vitanov vitanov

5X serija

SSH127

GPS solar

350.000,00 RSD

SSH131

GPS solar

390.000,00 RSD

SSH129J1

GPS solar

412.500,00 RSD

SSH117J1

GPS solar

300.000,00 RSD

SSH123J1

GPS solar

354.500,00 RSD

SSH121J1

GPS solar

354.500,00 RSD

SSH119J1

GPS solar

315.000,00 RSD

SSH111J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH107J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH109

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH113J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH101J1

GPS solar

407.000,00 RSD

SSH103J1

GPS solar

362.500,00 RSD

SSH104J1

GPS solar

362.500,00 RSD

SSH069J1

GPS solar

367.500,00 RSD

SSH019J1

GPS solar

262.500,00 RSD

SSH093J1

GPS solar

302.000,00 RSD

SSH003J1

GPS solar

290.000,00 RSD

vitanov vitanov

3X serija

SSJ013J1

GPS solar

275.000,00 RSD

SSJ011J1

GPS solar

252.000,00 RSD

SSJ007J1

GPS solar

275.500,00 RSD