Prvi GPS solarni sat na svetu,
Seiko Astron

Astron GPS Solar linija predstavlja Seikovo revolucionarno tehnološko dostignuće koje se na svetskoj časovničarskoj sceni prvi put pojavilo 2012. godine, lansiranjem prvog GPS solarnog kalibra. U bilo kojoj vremenskoj zoni da se nalazite Seiko Astron GPS Solar će vam atomskom preciznošću meriti vreme. Kalibar pokreće solarni pogon koji energiju crpi iz svetlosti i koristeći GPS signal u roku od par sekundi se prilagođava vremenskoj zoni u kojoj se nalazite. Satovi iz ove linije idealan su izbor za česte putnike.

vitanov vitanov

5X serija

NOVO

SSH139J1

GPS Solar

375.000,00 RSD

NOVO

SSH137J1

GPS Solar

387.500,00 RSD

NOVO

SSH135J1

GPS Solar

362.500,00 RSD

NOVO

SSH133J1

GPS Solar

400.000,00 RSD

NOVO

SSH127J1

GPS solar

350.000,00 RSD

NOVO

SSH131J1

GPS solar

390.000,00 RSD

NOVO

SSH129J1

GPS solar

412.500,00 RSD

SSH117J1

GPS solar

300.000,00 RSD

SSH123J1

GPS solar

354.500,00 RSD

SSH121J1

GPS solar

354.500,00 RSD

SSH119J1

GPS solar

315.000,00 RSD

SSH111J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH107J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH109J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH113J1

GPS solar

341.250,00 RSD

SSH101J1

GPS solar

407.000,00 RSD

SSH103J1

GPS solar

362.500,00 RSD

SSH104J1

GPS solar

362.500,00 RSD

SSH069J1

GPS solar

367.500,00 RSD

SSH003J1

GPS solar

290.000,00 RSD

vitanov vitanov

3X serija

NOVO

SSJ013J1

GPS Solar

275.000,00 RSD

NOVO

SSJ014J1

GPS Solar

287.500,00 RSD

NOVO

SSJ015J1

GPS Solar

300.000,00 RSD

NOVO

SSJ017J1

GPS Solar

275.000,00 RSD

NOVO

SSJ019J1

GPS Solar

312.500,00 RSD