Prvi GPS solarni sat na svetu,
Seiko Astron

Astron GPS Solar linija predstavlja Seikovo revolucionarno tehnološko dostignuće koje se na svetskoj časovničarskoj sceni prvi put pojavilo 2012. godine, lansiranjem prvog GPS solarnog kalibra. U bilo kojoj vremenskoj zoni da se nalazite Seiko Astron GPS Solar će vam atomskom preciznošću meriti vreme. Kalibar pokreće solarni pogon koji energiju crpi iz svetlosti i koristeći GPS signal u roku od par sekundi se prilagođava vremenskoj zoni u kojoj se nalazite. Satovi iz ove linije idealan su izbor za česte putnike.

vitanov vitanov

Astron kolekcija

SSH123J1

The GPS Solar Astron 10th Anniversary Limited Edition

USKORO

Specifikacije

SSH121J1

337.500,00 RSD

Specifikacije

SSH119J1

300.000,00 RSD

Specifikacije

SSJ009J1

300.000,00 RSD

Specifikacije

SSJ007

262.500,00 RSD

Specifikacije

SSJ012J1

250.000,00 RSD

Specifikacije

SSJ011J1

240.000,00 RSD

Specifikacije

SSJ005

Uskoro

Specifikacije

SSJ003

212.500,00 RSD

Specifikacije

SSH113J1

Seiko Astron 10th Anniversary Limited Edition

USKORO

Specifikacije

SSH107J1

325.000,00 RSD

Specifikacije

SSH109

325.000,00 RSD

Specifikacije

SSH111J1

325.000,00 RSD

Specifikacije

SSH069J1

350.000,00 RSD

Specifikacije

SSH104J1

345.000,00 RSD

Specifikacije

SSH103J1

345.000,00 RSD

Specifikacije

SSH019J1

250.000,00 RSD

Specifikacije

SSH105J1

2021 Limited Edition

425.000,00 RSD

Specifikacije

SSH101J1

2021 Limited Edition

387.500,00 RSD

Specifikacije

SSH093J1

Seiko 140th Anniversary Limited Edition

287.500,00 RSD

Specifikacije

SSH003J1

275.000,00 RSD

Specifikacije