Politika privatnosti

Vitanov d.o.o. i Seiko Watch Corporation nude onlajn resurse koji pružaju informacije i usluge u vezi sa proizvodima, kao i korporativne vesti, zaposlenje i druge informacije u vezi sa našim poslovanjem.

Zaštita ličnih podataka, kao i poštovanje zakona i propisa o privatnosti i zaštiti podataka je važna za našu organizaciju i povezana društva. Cilj nam je da osiguramo prava na privatnost naših potrošača, poslovnih kontakata i zaposlenih prilikom rukovanja informacijama o njima.

Ova politika se primenjuje samo na lične podatke prikupljene preko naših veb sajtova kojima upravlja SEIKO ili treća lica koje deluju za i u naše ime kao obrađivači podataka i koji se dalje obrađuju u svrhe navedene u ovom dokumentu. Ova politika se ne primenjuje na lične podatke prikupljene iz oflajn resursa i komunikacija. Ova politika se takođe ne primenjuje na onlajn resurse trećih lica na koje se mogu povezati naši veb sajtovi, pri čemu mi ne kontrolišemo sadržaj ili praksu privatnosti takvih resursa.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici ili našim praksama prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka, kontaktirajte nas.

Kao što je navedeno u ovoj politici, upućivanje na “nas,” “mi,” “naše,” i “SEIKO” generalno označava Vitanov d.o.o. i Seiko Watch Corporation (ovo može da uključuje i povezana društva SEIKO u zavisnosti od konteksta).

Ko smo mi?

Vitanov d.o.o. se nalazi na adresi Južni bulevar 37 u Beogradu, a Seiko Watch Corporation se nalazi na adresi 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokio 104-8118, Japan koji će delati kao kontrolori podataka i obrađivaće vaše lične podatke prikupljene preko naših veb stranica.

Prikupljanje vaših ličnih podataka

Prikupljamo lične podatke onlajn preko naših veb stranica. Pojedinci mogu imati pristup mnogim delovima naših veb stranica bez davanja bilo kakvih ličnih podataka. Ako nas kontaktirate i odlučite da date svoje lične podatke, kao što je vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa, unošenjem u naše formulare ili polja sa podacima na našim veb stranicama i u korespondenciji sa nama, mi ćemo prikupljati i koristiti lične podatke.

Kada posetite naše veb stranice, mi automatski prikupljamo podatke o vašem računaru ili drugom elektronskom uređaju koji mogu obuhvatati vašu adresu Internet protokola, datum i vreme vašeg zahteva i informacije koje pružaju tehnologije za praćenje, kao što su kolačići.

Za više detalja o kolačićima, pogledajte Politiku kolačića u nastavku.

Razlog zašto prikupljamo, koristimo i delimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke obrađujemo u meri u kojoj je to dozvoljeno ili potrebno prema važećim zakonima, u sledeće svrhe:

 • za (i) prodaju SEIKO proizvoda i usluga vama, (ii) za naplatu SEIKO proizvoda i usluga koje ste tražili, (iii) za isporuku SEIKO proizvoda i usluga vama, (iv) za implementaciju onlajn usluga članstva (v) za izvršenje SEIKO obaveza prema ugovoru u kom ste i vi strana (zajedno u daljem tekstu “Svrhe učinka”)
 • da (i) vam pruži promotivne informacije o SEIKO proizvodima i uslugama, (ii) sprovede promotivne aktivnosti (uključujući razne nagradne igre i usluge članstva) za vas, (iii) vam pošalje pozivnice za promotivne događaje, (iv) vas pozove da učestvujete u anketama i aktivnostima istraživanja tržišta, i (v) analizira vaša interesovanja radi poboljšanja SEIKO proizvoda i usluga (zajedno u daljem tekstu “Svrhe marketinga”)
 • da odgovori na vaš upit (“Svrha kontakta”)
 • da poštujemo i sprovodimo naša prava i izvršavamo naše obaveze prema važećim zakonima

Vaše lične podatke obrađujemo u meri u kojoj je to dozvoljeno ili potrebno prema važećim zakonima, u sledeće svrhe:

Vaše lične podatke obrađujemo za Svrhe učinka, Svrhe marketinga i Svrhe kontakta na osnovu vašeg pristanka. Kada otkrivamo vaša mišljenja i fotografije na našoj veb stranici, objavićemo samo informacije koje su prikladne u svetlu ove politike nakon dobijanja vaše saglasnosti. Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke da bismo poštovali i sprovodili naša prava i izvršavali naše obaveze prema važećim zakonima.

Možete i da odbijete da nam dostavite svoje lične podatke. Međutim, ako ne dostavite svoje podatke, to može uticati na vaše korišćenje veb stranice ili neke funkcije na našoj veb stranici možda neće u potpunosti funkcionisati.

Deljenje vaših ličnih podataka sa trećim licima

Vaši lični podaci su namenjeni nama, ali se u određenim okolnostima mogu podeliti sa trećim licima:

Povezana društva SEIKO grupe:  SEIKO može da deli vaše lične podatke između Povezanih društava SEIKO grupe radi upravljanja SEIKO uslugama i proizvodima, pružanja korisničku podršku, obrađivanja plaćanja, razumevanja vaših preferencija, slanja informacija o proizvodima i uslugama koji bi vas mogli zanimati i sprovođenja drugih aktivnosti opisanih u ovoj politici.

Pružaoci usluga: Koristimo druge kompanije, agente ili izvođače adi obavljanja usluga u naše ime ili radi asistiranja u pružanju SEIKO usluga i proizvoda za vas. Možemo da delimo lične podatke sa sledećim kategorijama pružaoca usluga:

 • SEIKO distributeri
 • Pružaoci infrastrukture i IT usluga, uključujući arhiviranje e-maila
 • marketinške, reklamne i komunikacione agencije
 • kreditni biroi
 • računovodstveni revizori i razni savetnici

U toku pružanja takvih usluga, ovi pružaoci usluga mogu imati pristup vašim ličnim podacima. Međutim, mi ćemo našim pružaocima usluga obezbediti samo lične podatke koji su im neophodni za obavljanje njihovih usluga i zahtevamo od njih da ne koriste vaše podatke za bilo koje druge svrhe. Uložićemo sve napore da osiguramo da svi naši pružaoci usluga čuvaju vaše lične podatke bezbednim.

Treća lica dozvoljena zakonom: U određenim okolnostima može biti potrebno da otkrijemo ili podelimo vaše lične podatke kako bismo ispunili zakonske ili regulatorne obaveze (na primer, može se zahtevati da otkrijemo lične podatke policiji, regulatornim, vladinim agencijama ili sudskim ili upravnim organima).

Takođe, možemo da otkrijemo vaše lične podatke trećim licima kada je otkrivanje i zakonski dozvoljeno i neophodno za zaštitu ili odbranu naših prava, pitanja nacionalne bezbednosti, sprovođenja zakona, da bismo izvršili naše ugovore ili zaštitili naša prava ili prava javnosti.

Treća lica povezana sa poslovnim transferima: Vaše lične podatke možemo preneti trećim licima u vezi sa reorganizacijom, restrukturiranjem, spajanjem ili akvizicijom ili prenosom sredstava, pod uslovom da se strana koja ih prima slaže da tretira vaše lične podatke na način koji je u skladu sa ovom politikom.

Nećemo prodati vaše lične podatke trećim licima.

Imajte na umu da naše veb stranice mogu, tokom vremena, da sadrže linkove ka i sa veb stranica naših poslovnih kontakata ili povezanih društava. Uzmite u obzir da ove veb stranice imaju svoje politike privatnosti i da mi nemamo kontrolu nad načinom na koji mogu da koriste vaše lične podatke. Trebalo bi da proverite politiku privatnosti veb stranica trećih lica pre nego što im dostavite bilo kakve lične podatke.

Prenos ličnih podataka izvan vaše zemlje

Vaši lični podaci se mogu preneti i obrađivati izvan zemlje u kojoj se nalazite od strane povezanih društava SEIKO grupe i naših pružaoca usluga. Preduzećemo sve korake koji su razumno neophodni da osiguramo da se vaši lični podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa ovom politikom, kao i važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući, gde se primenjuje evropski zakon o zaštiti podataka, unošenje standardnih ugovornih klauzula (ili ekvivalentno) sa ugovornom stranom koja je izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Zaštita vaših ličnih podataka

Striktno se pridržavamo pravila za rukovanje ličnim podacima, u skladu sa njihovom osetljivošću, kao i za sprovođenje tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera za zaštitu ličnih podataka u našem posedu od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Takve mere uključuju administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite, na primer ograničavanje pristupa ličnim podacima samo za zaposlene i ovlašćene pružaoce usluga koji treba da znaju takve podatke u svrhe opisane u ovoj politici.

Zaštita privatnosti dece

Naša veb stranica može da ponudi opcione funkcije za decu mlađu od 16 godina i može da prikuplja lične podatke dece. Kada nudimo te funkcije, tražićemo da se navede ime roditelja i kontakt podaci kako bismo osigurali da se dobije proverljiva saglasnost roditelja pre bilo kakvog prikupljanja, korišćenja i otkrivanja ličnih podataka dece.

Klijenti koji su mlađi od 16 godina moraju da obaveste roditelje da je potrebna njihova saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka, pokažu ovu politiku svojim roditeljima, da daju ime i kontakt podatke roditelja i da imaju saglasnost roditelja za obradu njihovih ličnih podataka.

Vaša prava

Imate sledeća prava u skladu sa važećim zakonima i propisima:

 • Pristup. Imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne, ukoliko to jeste slučaj, da zatražite pristup ličnim podacima. Imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. 
 • Ispravka. Imate pravo da ispravite nepotpune ili netačne lične podatke koje obrađujemo o vama. 
 • Brisanje. Imate pravo da tražite da obrišemo lične podatke koje obrađujemo o vama, osim što nismo u obavezi da to učinimo ukoliko moramo da zadržimo takve podatke kako bismo ispunili zakonsku obavezu ili da bismo pokrenuli, sproveli ili odbranili pravni postupak. 
 • Ograničenje. Imate pravo da ograničite našu obradu vaših ličnih podataka ako smatrate da su ti podaci netačni; ako je naša obrada protivzakonita; ili kako ne bismo dalje morali da obrađujemo takve podatke za određenu svrhu osim ako nismo u mogućnosti da izbrišemo podatke zbog zakonske ili druge obaveze ili zato što ne želite da ih obrišemo. 
 • Prenosivost. Imate pravo da dobijete lične podatke koje čuvamo o vama, u struktuiranom, elektronskom formatu i da ih prenesete drugom kontroloru podataka, pri čemu su to: (1) lični podaci koje ste nam vi dali, i (2) ako te lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili da bismo izvršili ugovor sa vama. 
 • Prigovor. Kada je pravno opravdanje za našu obradu vaših ličnih podataka naš legitimni interes, imate pravo da uložite prigovor na takvu obradu iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. Mi ćemo se pridržavati vašeg zahteva osim ako nemamo ubedljive legitimne osnove za obradu koji imaju prednost nad vašim interesima i pravima ili ako treba da nastavimo sa obradom podataka da bismo pokrenuli, sproveli ili odbranili pravni postupak.
 • Povlačenje saglasnosti. Ako ste dali saglasnost za našu obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez naknade. Ovo uključuje kada želite da isključite marketinške poruke. 

Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, molimo vas da proverite kontakt informacije u nastavku pre nego što stupite u kontakt. Radi vaše privatnosti i bezbednosti, možda ćemo zahtevati dokaz o vašem identitetu ili da dobijemo dodatne informacije pre nego što budemo u mogućnosti da reagujemo na zahtev, kada informacije koje imamo nisu dovoljne da udovoljimo vašem zahtevu. Pokušaćemo da pružimo sve tražene informacije ili da izvršimo sve tražene izmene u skladu sa važećim zakonima. 

Takođe, imate pravo da uložite žalbu lokalnom regulatornom organu za zaštitu ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima ako smatrate da se nismo pridržavali važećih zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Ako se nalazite ili se problem na koji želite da se žalite dogodio negde drugde u EEA, spisak lokalnih organa za zaštitu podataka o ličnosti u zemljama EEA je dostupan ovde: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Period čuvanja vaših ličnih podataka

Mi generalno čuvamo lične podatke onoliko dugo koliko je razumno potrebno za specifične poslovne svrhe ili svrhe za koje su prikupljeni i dok traje vaše korišćenje naše veb stranice. U nekim slučajevima od nas se može zahtevati da čuvamo podatke na duži vremenski period na osnovu zakona ili propisa koji se primenjuju na naše poslovanje. Kada je moguće, nastojimo da anomiziramo podatke ili da uklonimo nepotrebne identifikatore iz evidencija koje ćemo možda morati da čuvamo duže od prvobitnog perioda čuvanja. Kada lični podaci više nisu potrebni, brišemo ih ili anomiziramo što je pre moguće.

O kolačićima

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da koriste veb stranice kako bi povećale rad korisnika na veb stranama. Zakon navodi da možemo da čuvamo kolačiće na vašem uređaju ako su oni striktno neophodni za rad ove veb stranice. Za sve druge vrste kolačića potrebna nam je vaša dozvola. Ova veb stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih lica. Korisnici koji su nam dali saglasnost mogu u bilo kom trenutku da promene ili povuku svoju saglasnost na našim veb stranicama.

Svrha kolačića

Koristimo kolačiće na našim veb stranicama kako bismo prikupili anonimne i zbirne informacije za svrhe razumevanja kako koristite našu veb stranicu i da poboljšamo strukturu i sadržaj naših veb stranica. Kolačići se takođe koriste za kreiranje statističkih materijala u vezi sa radom naših veb stranica i istraživanje uzroka neovlašćenog pristupa.

Vrste kolačića 

Kolačići koje koristimo su kategorisani kao “kolačići sesije” ili “trajni kolačići”. Kolačići sesije se čuvaju na vašem računaru samo privremeno dok pregledate naše veb stranice. Trajni kolačići se čuvaju čak i nakon što prestanete da pregledate naše veb stranice i ostaju na vašem računaru dok ne isteknu ili dok ih ne obrišete. Kolačići su klasifikovani u sledeće tipove u zavisnosti od njihovih funkcija i pružaoca. 

Strogo neophodni kolačići: Ovi kolačići su neophodni da bi veb stranice funkcionisale i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje predstavljaju zahtev za usluge, kao što je podešavanje vaših preferencija privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite pretraživač da blokira ili da vas upozorava na ove kolačiće, ali neki delovi veb stranice tada neće raditi. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične podatke.

Kolačići učinka: Ovi kolačići nam omogućavaju da brojimo posete i izvor saobraćaja kako bismo mogli da merimo i poboljšamo performanse naših veb stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su veb stranice najpopularnije, a koje su najmanje popularne i da vidimo kako se posetioci kreću po veb stranicama. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su objedinjene i stoga anonimne. Ako ne dozvolite ove kolačiće, nećemo znati kada ste posetili naše veb stranice i nećemo moći da pratimo njihov učinak.

Kolačići društvenih medija: Ovi kolačići vam omogućavaju da olakšate pristup društvenim mrežama i društveni onlajn alati deljenjem komentara, ocena, veb stranica, obeleživača i pomoći.

Ciljani kolačići: Ove kolačiće možemo da postavimo na naše veb stranice mi ili naše partnerske kompanije i pružaoci usluga. Te partnerske kompanije ili mi, možemo da ih koristimo za pravljenje, po potrebi, kombinovanjem sa drugim informacijama, profila vaših interesovanja i prikazivanje oglasa relevantnih za vas na našim i drugim veb stranicama. Oni ne čuvaju direktno lične podatke, već funkcionišu na osnovu jedinstvene identifikacije vašeg pretraživača i internet uređaja. Ako ne dozvolite ove kolačiće, doživećete manje ciljano oglašavanje.

Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići omogućavaju veb stranicama da pruže poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili treća lica pružaoci čije usluge smo dodali na naše veb stranice. Ako ne dozvolite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće ispravno funkcionisati.

Kolačići trećih lica

Da li je kolačić prvog ili trećeg lica zavisi od toga sa kojih veb stranica kolačić dolazi. Kolačići prvih lica su oni koje postavljaju ili su postavljeni u ime posećene veb stranice. Svi drugi kolačići su kolačići trećih lica. Imajte na umu da treća lica (uključujući na primer reklamne mreže i pružaoce spoljnih usluga kao što su usluge analize veb saobraćaja) takođe mogu da koriste kolačiće, nad kojima mi nemamo kontrolu. Ovi kolačići će verovatno biti kolačići učinka i analitički kolačići.

Period skladištenja kolačića

Osim striktno neophodnih kolačića, svaki kolačić će isteći nakon perioda skladištenja navedenog u tabeli u odeljku ispod “Kolačići koji se koriste na našim veb stranicama”.

Kolačići koji se koriste na našim veb stranicama.

 

naziv kolačića domen period trajanja
_ga watchsalon.rs 33 dana
_ga_GMQNPRX6EP watchsalon.rs 33 dana

 

Kontakt informacije

Ako odlučite da postavite upit na mreži, mi ćemo prikupiti vaše lične podatke uključujući vašu adresu elektronske pošte, ime i adresu i koristićemo te podatke da odgovorimo na vaš upit. Ako se slažete sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka, pročitajte ovu politiku, označite polje za saglasnost u odeljku ispod „Onlajn upiti“. I da kliknete na dugme. Tada ćete moći da nam pošaljete e-mail koji je popunjen sa našom e-mail adresom za upite.

Imajte na umu da, u zavisnosti od prirode vašeg upita, možemo otkriti vaše lične podatke našoj povezanoj operativnoj kompaniji koja je odgovorna za relevantne proizvode ili oglašavanje kako bi kompanija mogla da odgovori na vaš upit.

Vitanov d.o.o.
office@vitanov.rs
+381 11 2444326

Ažuriranje ove politike

Tokom vremena možemo da ažuriramo ovu politiku. Zadržavamo pravo da izmenimo, dodamo ili uklonimo delove ove politike. Ako odlučimo da promenimo ovu politiku postavićemo upozorenje na početnoj strani ove veb stranice.